آخرین خبرها
خانه / آموزش (برگ 2)

بایگانی دسته بندی ها : آموزش

اشتراک به خبردهی

در این بخش سایت آمار.ir به آموزش آمار کاربردی و محض پرداخته خواهد شد. آموزش نرم افزار spss در این بخش انجام میگیرد.

آمار از دیدگاه دکتر صادقی

اینک دولتمردان ما باید باور کنند که دوران آزمون و خطا گذشته است و قرن ۲۱،قرن آمار و اطلاعات و کامپیوتر است. باید با این قرن پیش رفت و از آمار و اطاعات بهره گرفت. نباید انتظار داشت همه رشته ها آمار بدانند. دویا سه واحد آمار، فقط برای آشنایی با این رشته کافی است. اینان باید بدانند که برای ... بیشتر بخوانید »

Data –> Select Case

Data –> Select Case (انتخاب موارد ) این فرمان برای انتخاب بخشی از مشاهدات (سطری) یک فایل، به عنوان نمونه ای از کل فایل و تحت قیود مختلفی که امکان آن در این بخش در نظر گرفته شده است، به کار می رود.   مثال) فرض کنید در ارائه گزارش به رئیس بیمارستا ن می خواهید متقاضیان با معدل بالاتر ... بیشتر بخوانید »

Data –> Weight Case

Data –> Weight Case ( وزن دهی) این فرمان برای وزن دهی به متغیرها مورد کار برقرار می گیرد، که با توجه به نوع مسئله می توان از یک متغیر (ستون ) به عنوان وزن استفاده کرد و بر روی کلیه داده های فایل، این وزن دهی اعمال می شود.   مثال) فرض کنید از مسئله فوق (متقاضیان هفته دوم) ... بیشتر بخوانید »

تعاریف کلی

جامعه آماری(Population) :  مجموعه افراد،اشیاء، … که در یک یا چند خصوصیت مشترک باشند.  واحد جامعه (Unit): عناصر زیر تشکیل دهنده جامعه.  سرشماری(Census): بررسی کل واحدهای جامعه.  نمونه(Sample) : یک زیر مجموعه کمتری از واحد های جامعه.  نمونه تصادفی (Random Sample):      زیر مجموعه کمتری که بر اساس قوانین شانس و احتمال به دست آورده شود.  نمونه تصادفی ساده(Simple Random Sample): اگر ... بیشتر بخوانید »

معانی که می توان از آمار برداشت کرد

از واژه آمار ۳ معنی می توان برداشت کرد : الف- اطلاعات عددی  :مجموعه اعدادی که به روش خاصی از جامعه تحت مطالعه، جمع آوری وبه صورت جدول ونمودار باشاخه های عددی ارائه می شود . ب – تئوری اعداد : منظور اصول وقواعدریاضی و احتمالی برای ساختن فرمولها ومحاسبه پارامترهاست . ج – روشهای آماری : روشهایی که در جمع آوری،تنظیم وتجزیه وتحلیل وتفسیر اطلاعات ... بیشتر بخوانید »

روش آمار و ریاضی

روش ریاضی روش قیاسی است یعنی ازکل به جزء. مثلا” می گوییم زوایای یک مثلث  ۱۸۰است.این حکم در مورد هر مثلثی صرف نظر از طول اضلاع مشخص است .ولی آمار روشی استقرایی است یعنی از جز به کل.مثلا”با فراهم آوردن نمونه های آزمایشگاهی در چند مرحله در باره میزان قند خون افراد با ۹۵% احتمال صحبت می کنیم .این نتیجه تا زمانی معتبر است که داده های ... بیشتر بخوانید »

کلیت آمار و ریاضی

کلمه آمار و داده ها باهم مترادف هستند .به عبارت دیگر آمار یعنی اعداد مربوط به  دنیای ما ونتیجه گیری از آنها برای کشف واقعیتها. آمار ازنظر تاریخی از راه سرشماری وکسب مالیات وجدول های مرگ میر آغازشدو به صورت آمار جدید برای کشف حقایق به کمک داده ها به علوم وعلوم اجتماعی راه یافت .بنابراین آمار با تجربه ومشاهده محض روندی دیگر داشته است . با اینکه مفاهیم ریاضی مانند جمع وتفریق وقضایایی مهم مانند قضیه فیثاغورث، ابتدا براساس تجربه ومشاهده بوده اند بعدها مطلق گرایان با تلاش ... بیشتر بخوانید »

مختصری از تاریخچه علم آمار

واژه آمار از کلمه لاتین Status سرچشمه گرفته است که به معنای حالت, وضع یا موقعیت می باشد.از این واژه به عنوان ریشه واژه های Stato (دولت)، Statista (دولت شناسی یا کسی که اطلاعات راجع به دولت دارد)، Statistica (آمار)، که مجموعه معین راجع به دولت می باشد، به وجود آماده است. علم آمار همانند هر علم دیگر، در نتیجه نیازهای بشر بوجود آمده است و تاریخی غنی دارد بطوریکه ... بیشتر بخوانید »

بالا

© 2005-2015 کپی رایت توسط : آمار.ir - (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.) برداشت مطالب فقط با اجازه و ذکر منبع امکان پذیر است .