loading

هشدار!

به منظور طراحی پرسشنامه شما می بایست ایمیل و شماره تلفن همراه خود را دربخش ناحیه کاربری فعال نمایید.

دکمه ورود و ثبت نام که بالای سایت گذاشتید برای چی هست ؟

برای شرکت در نظرسنجی های سایت، هم می توانید عضو سایت باشید و هم عضو نباشید. در صورتی که عضو سایت باشید امتیاز تکمیل پرسشنامه به نام شما ذخیر می شود و در قسمت داشبرد خود می توانید نظرسنجی هایی که در آن شرکت میکنید را مشاهده کنید.

پس از ثبت نام می تواید اطلاعات کاربری خود را در قسمت “اطلاعات کاربری ” داشبرد خود تکمیل نمایید.