loading

هشدار!

به منظور طراحی پرسشنامه شما می بایست ایمیل و شماره تلفن همراه خود را دربخش ناحیه کاربری فعال نمایید.

بهترین و بهترین کلاً چی هست ؟

بهترین و برترین ها بخشی از سایت آمار.ir می باشد. هدف اصلی ” بهترین و برترین” ایجاد نظرسنجی های علمی در مورد موضوعات مبتلا و مورد نیاز مان می باشد. به مثال در مورد خدمات تفریجی نظرات در مورد بهترین استخرها و پارک های تهران در قالب نظرسنجی آورده میشود و نتایج آن باعث انتخاب بهتر و مناسب ما خواهد شد.