loading

هشدار!

به منظور طراحی پرسشنامه شما می بایست ایمیل و شماره تلفن همراه خود را دربخش ناحیه کاربری فعال نمایید.

استخدام

عنوان تاریخ
کدام رشته تحصیلی بیشترین شانس استخدام شدن دارد؟
  • کدام رشته تحصیلی شانس بیشتری برای استخدام دارد؟...
  • ۱۳۹۴/۱۲/۲۵
    استخدام دولت و سازمانها بهتر است یا کار آفرینی و خود اشتغالی
  • از نظر شما استخدام دولت یا سازمانها بهتر است یا خود اشتغالی؟...
  • ۱۳۹۴/۱۲/۲۲