loading

هشدار!

به منظور طراحی پرسشنامه شما می بایست ایمیل و شماره تلفن همراه خود را دربخش ناحیه کاربری فعال نمایید.

بررسی شکوفایی اقتصاد

عنوان تاریخ
بهترین دوره شکوفایی اقتصاد ایران کدام دوره ریاست جمهوری بوده است ؟
  • به نظر شما بهترین دوره شکوفایی کسب و کار و رونق اقتصادی پس از جنگ...
  • ۱۳۹۶/۱/۲۷